Minerva, 1631 dolayları

Minerva, 1631 dolayları resmi

Rembrandt van Rijn, Minerva, 1631 dolayları, Panel üzerine yağlı boya, 60.7 x 49.3 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, Almanya.