Ne Zaman Evleneceksin?, 1892

Ne Zaman Evleneceksin?, 1892 resmi

Paul Gauguin, Ne Zaman Evleneceksin?, 1892, Tuval üzerine yağlı boya, 102 x 78 cm, Özel koleksiyon.