Lahitler, 1903 dolayları

Lahitler, 1903 dolayları resmi

Osman Hamdi Bey, Lahitler, 1903 dolayları, Tuval üzerine yağlıboya, 34.5 x 44 cm, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul.