Ab-ı Hayat Çeşmesi, 1904

Ab-ı Hayat Çeşmesi, 1904 resmi

Osman Hamdi Bey, Ab-ı Hayat Çeşmesi, 1904, Tuval üzerine yağlı boya, 200 x 151 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, Almanya.