Müneccim Kralların Tapınması için arka planın perspektif çalışması, 1481 dolayları

Müneccim Kralların Tapınması için arka planın perspektif çalışması, 1481 dolayları resmi

Leonardo da Vinci, Müneccim Kralların Tapınması için arka planın perspektif çalışması, 1481 dolayları, Uffizi Gallery, Florence, İtalya.