Soytarı Don Cristóbal de Castañeda y Pernia (Barbarroja), 1633 dolayları

Soytarı Don Cristóbal de Castañeda y Pernia (Barbarroja), 1633 dolayları resmi

Diego Velázquez, Soytarı Don Cristóbal de Castañeda y Pernia (Barbarroja), 1633 dolayları, Tuval üzerine yağlı boya, 198 x 121 cm, Museo del Prado, Madrid, İspanya.