Soytarı Diego de Acedo, 1644 dolayları

Soytarı Diego de Acedo, 1644 dolayları resmi

Diego Velázquez, Soytarı Diego de Acedo, 1644 dolayları, Tuval üzerine yağlı boya, 107 x 82 cm, Museo del Prado, Madrid, İspanya.