Ezop, 1638 dolayları

Ezop, 1638 dolayları resmi

Diego Velázquez, Ezop, 1638 dolayları, Tuval üzerine yağlı boya, 179 x 94 cm, Museo del Prado, Madrid, İspanya.