Muzaffer Aşk, 1602 dolayları

Muzaffer Aşk, 1602 dolayları resmi

Caravaggio, Muzaffer Aşk, 1602 dolayları, Tuval üzerine yağlı boya, 156.5 x 113.3 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, Almanya.