Davud Golyat'ın Kafası İle, 1600 dolayları

Davud Golyat'ın Kafası İle, 1600 dolayları resmi

Caravaggio, Davud Golyat'ın Kafası İle, 1600 dolayları, Tuval üzerine yağlı boya, 110.4 x 91 cm, Museo del Prado, Madrid, İspanya.