The Artist’s Sister Inger, 1892

Picture for The Artist’s Sister Inger, 1892

Edvard Munch, The Artist’s Sister Inger, 1892, Oil on canvas, 172.5 x 122.5 cm, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway.