Conditions of Use

1. Genel Hükümler

 

1.1. www.pivada.com adresindeki internet sitesini ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu “Kullanım Sözleşmesi”nin İnternet Sitesini kullanılmadan önce okunması gereklidir. “Kullanım Sözleşmesi”nde düzenlenen koşulların kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesinin kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcının İnternet Sitesini kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

 

1.2. İşletme, İnternet Sitesinde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesinde yayın tarihinde yürürlüğe girer. İşletme, kullanıcılara İnternet Sitesine her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

 

2. Kullanım Kuralları

 

2.1. İnternet Sitesi üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe tüm üyelere açık ve ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, kullanıcının İnternet Sitesi kullanımını engellenebilir: (a) Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin İnternet Sitesine kaydedilmesi, (b) İnternet Sitesinin içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması, (c) İnternet Sitesinin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

 

3. İçerik Kullanımı

 

3.1. İşletme, İnternet Sitesinin genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesindeki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

 

3.2. Kullanıcılara tanımlanan veya kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan KULLANICI sorumludur. Aynı şekilde kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

 

3.3. İşletme, İnternet Sitesinin diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. İşletme, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

3.4. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden iletilen tüm içerik işletmeye ait olup, işbu içerik pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

4. Sorumluluklar

 

4.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi başlandığı andan itibaren bu “Kullanım Sözleşmesi”nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle İşletmenin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. İşletme, kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

4.2. İnternet Sitesini kullanan kullanıcıların yapmış oldukları işlemler (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi hizmet sunmak amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak İnternet Sitesi kullanıcılara sunulan deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılabilmektedir.

 

4.3. Kullanıcı, İnternet Sitesinin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu duyuru, bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk münhasıran KULLANICIYA aittir.

 

4.4. Kullanıcı, diğer kullanıcıların İnternet Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile girişimlerinde bulunamaz. İşbu hükümde belirtilen fiillerde bulunması halinde kullanıcının hesabının sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 

4.5. Kullanıcı tarafından, herhangi bir zaman İnternet Sitesi üzerinden hesap iptal edilebilir. Hesabını iptal eden kullanıcının İnternet Sitesine giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı işletmeye aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

4.6. İnternet Sitesi, işletmenin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. İşletme, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

4.7. İnternet Sitesinin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

 

5. Hizmet Sürekliliği

 

5.1. İşletme taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşme üzerinde herhangi bir ayrıca bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşletme, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel “Kullanım Sözleşmesi”ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile İnternet Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılara bildirilecektir. Güncel “Kullanım Sözleşmesi”, İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş “Kullanım Sözleşmesi”ne tabi olacaktır.

 

5.2. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya sipariş verdiği andan itibaren işbu “Kullanım Sözleşmesi”ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, kullanıcının hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

6. Gizlilik Politikası

 

6.1. İnternet Sitesi, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır. Kullanıcı, işbu kişisel verilerin işletme tarafından saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan etmekte olup ve işbu verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasını ve 3. Kişilerle paylaşılmasını açıkça kabul eder.

 

6.2. İşletme, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, kullanıcıların haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

 

6.3. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu “Kullanım Sözleşmesi”ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

 

6.4. Google dâhil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri reklâm bandı alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dâhil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

 

6.5. Kişisel kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

 

6.6. Ödeme sayfasında talep edilen kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesinden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi ve hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ara yüzü üzerinden ilgili banka ile kullanıcının kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

6.7. Kullanıcı, işbu “Kullanım Sözleşmesi”ni onaylayarak, işletme ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için işletmenin iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

 

7. Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi

 

7.1. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

 

7.2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Pivada, Sanat, Kültür ve e-ticaret sitesi olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

 

7.3. Üye’nin kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin işletmeye yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

 

7.4. Üye’ye ait kişisel veriler verilerin saklanması ve depolanması için işletmenin birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla işletmenin ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.

 

7.5. Üye’ye ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

 

7.6. Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu işletmeye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir

 

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

8.1. İşbu Kullanım Sözleşmesi”nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Sözleşmesi”nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.