The Artist’s Sister Inger, 1884

Picture for The Artist’s Sister Inger, 1884

Edvard Munch, The Artist’s Sister Inger, 1884, Oil on canvas, 97 x 67 cm, Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway.